Республика Карачаево-Черкесская → Абазинский район

Инжич-Чукун, аул Кубина, аул • тер. СПК Кара-Паго • Кара-Паго, аул Эльбурган, аул • Псыж, аул • тер. СПК Абазинский (УРОЖАЙ)